Vad är LIMS och vad kan LIMS göra för dig?

Monday, 31 August, 2020

LabVantage LIMS Software Point

Vad är LIMS och vad kan LIMS göra för dig? Är datahanteringsverktyget på ditt laboratorium uppdaterat? Varför är det viktigt att hålla sig informerad om vilka nya lösningar som finns tillgängliga?

Read in Finnish

Känner du ibland att det tar lång tid att hitta, samla och bearbeta informationen som du behöver i ditt arbete? Finns det mycket kunskap i din organisation som du skulle vilja dokumentera och synliggöra, om du hade tid och rätt verktyg för att göra det?

Har ni många manuella rutiner i laboratoriet, som upptar värdefull tid som de anställda kunde använda på annat sätt? Är det svårt att uppskatta tidsåtgång och deadlines? Borde det gå att följa prioritetsordningen smidigare?

Siktar du mot ett papperslöst laboratorium eller kontor, men känner att papper ändå tenderar att samlas på hög under arbetsdagen? Känner du också att det inte finns tillräckligt bra lösningar för att ersätta papper? Är det svårt att arbeta på distans på grund av ett äldre informationshanteringssystem?

Om du svarade på JA åtminstone en av dessa frågor är den här bloggen värd för dig att läsa!

Vad är ett LIMS?

LIMS - Laboratory Information Management System - är ett informationssystem som möter behoven för datahantering hos laboratorier av olika typer och storlekar, forskningsorganisationer, tillverkningsindustri och biobanker. LIMS är ett databasprogram som kan användas för att hantera prover såväl som analysresultat, och all bakgrundsinformation som är relaterad till dessa. Många olika typer av register kan upprättas i LIMS-programmet, såsom kundregister, produktregister, analysregister, utrustningsregister och kemikalieregister. LIMS är ett komplett system som möjliggör centraliserad och spårbar hantering av all arbetsrelaterad information.

Man skulle kunna säga att LIMS använder ett eget språk. Denna ordlista (listan är på engelska) med LIMS-relaterade begrepp kan vara till god hjälp för den som vill utforska ett nytt laboratoriehanteringssystem, men du behöver inte listan för att förstå innebörden i den här bloggen. 

Det är vanligt att en organisation implementerar ett LIMS när datahantering i Excel eller andra program helt enkelt inte räcker till. Behovet av att enkelt hitta relevant data och bearbeta uppgifter kräver ett nytt verktyg för att upprätthålla hög kvalitet och spårbarhet i arbetsprocesserna, och samtidigt uppnå flödesökning. Det går att hålla servicelöften till kunderna med hjälp av program som möjliggör snabb och visuellt tydlig realtidsövervakning av arbetsbelastningen.

Att hantera en ständigt ökande mängd data som är utspridd på många olika platser är ofta ett problem där arbetsprocessen involverar en mängd överlappande element. Dessa kan vara prover, analysresultat, kvalitetskontroller, anteckningar, arbetsinstruktioner, bilagor, bilder, rapporter, elektroniska tjänster, kundordrar med förfallodatum, batcher, kemikalier, förbrukningsartiklar, prover, lager- och leveranshantering, utrustning, underhåll, kalibreringar, fakturering, med mera – och allt med olika krav gällande dokumentation.

Förutom att samla organisationens datalagring till en logiskt organiserad enhet, är en av kärnfunktionerna i LIMS att fungera som laboratoriets ERP-system (Enterprise Resource Planning). LIMS-applikation gör det möjligt att hantera hela arbetsprocessen från provregistrering till rapportering och fakturering.

Förutom att kontrollera arbetsprocesser kan LIMS också användas till exempel för att hantera kunddata och visualisera KPI (Key Performance Indicators), för att bättre förstå de faktorer som påverkar produktiviteten i ditt företag. Beroende på organisationens driftsmetoder och behov för kundhantering, kan LIMS-lösningen effektivt användas som alternativ istället för en separat CRM/BI-programvara.

LabVantage® LIMS - ett informationshanteringssystem utvecklat för dataorienterat arbete i moderna laboratorier, biobanker och olika typer av forsknings- och utvecklingsorganisationer.

LabVantage® toppmoderna LIMS är ett informationshanteringssystem som kan användas för att kontrollera både process och data, inklusive dataarkivering. LabVantage® ger smidig, snabb och säker åtkomst till laboratoriets centrala datalager genom ett visuellt och modernt webbgränssnitt, och kräver endast en standardwebbläsare. LabVantage® - en LIMS-lösning som innehåller alla de senaste innovationerna, möjliggör papperslöst arbete och samlar all information på ett och samma ställe där den snabbt kan hittas när det behövs - oavsett tid och plats.

Laboratorier är pionjärer inom användande av ny teknik, och letar hela tiden efter nya sätt att arbeta med stöd av modern teknik. Bland annat har även distansarbetet börjat bli en del av laboratorieprofessionens vardag. Förutom provbearbetning, analys och olika typer av mätningar finns där mycket dataorienterat arbete, såsom bearbetning av resultat, rapportering, hantering av leveranstider, kommunikation med kunder, med mera.

Med en centraliserad programvarulösning för datahantering kan allt arbete göras effektivt och enkelt även utanför laboratoriets webbplats. Dessutom kan kommunikation till labbet och till andra kollegor som arbetar på distans hanteras direkt via LabVantage® LIMS-programvara. Detta förenklar intern kommunikation och kan låta och e-mail fungera främst som en kanal för extern kommunikation.

LIMS är en komplett lösning som stöder laboratoriets dagliga arbete. Nya användare har lätt att lära sig systemet då det är logiskt och lättanvänt för både operativt och strategiskt arbete – vilket ger kostnadsbesparingar jämfört med andra metoder för upplärning.

Tack vare sin visuella tydlighet och den förklarande användarguiden för gränssnittet är LabVantage® den mest användarvänliga lösningen på LIMS-marknaden idag. Webbläsarbaserade LabVantage® innehåller alla funktioner som krävs för en smidig drift av vardagsarbetet, och för att möta kvalitets- och produktivitetsmålen för dagens moderna laboratorieverksamhet.

Hur fort kan LIMS implementeras?

Tid är pengar för laboratorier – inte minst under implementeringsfasen av ett nytt informationshanteringssystem. Implementeringen av LabVantage® kan genomföras snabbare än traditionella projekt för införande av programvara. Software Points väletablerade och framgångsrika implementeringsmodeller tillsammans med våra experter med gedigen erfarenhet av LIMS-projekt, säkerställer en snabb och smidig övergång till det nya systemet. Dessutom innehåller LabVantage® många färdiganpassade funktionaliteter riktade för olika typer av laboratorier, vilket är en stor fördel i implementeringsfasen. Alla dessa förkonfigurerade funktioner kan enkelt kombineras för att implementera en omfattande lösning som möter laboratoriets olika process- och affärsspecifika behov.

Vill du se konkreta exempel på hur din organisation kan dra nytta av den mest moderna och mångsidiga LIMS-lösningen på marknaden, samt erhålla datahanteringstips och kontinuerligt stöd av våra specialister?

Om du svarar JA - kontakta oss - låt oss tillsammans ta nästa steg framåt!

 

Read more about the opportunities LabVantage® LIMS offers for different types of labs here:

https://softwarepoint.com/blog/right-lims-analytical-testing-service-lab...
https://softwarepoint.com/blog/right-lims-quality-control-laboratories
https://softwarepoint.com/blog/right-lims-rd-laboratories
https://softwarepoint.com/blog/right-lims-biorepositories
https://softwarepoint.com/references

Writer:

Riitta Mäkelä, Solution Specialist

Add new comment