Mikä on LIMS ja mitä hyötyä siitä on?

Tuesday, May 26, 2020

What is a LIMS, and what it can do for you?

What is a LIMS, and what it can do for you? 

Mikä on LIMS ja mitä hyötyä siitä on?
Miksi kannattaa säännöllisesti seurata, onko laboratoriolla käytössään tiedonhallinnan parhaat mahdolliset ratkaisut?

Read in English Read in Swedish Read in Polish

Tuntuuko koskaan siltä, että työssä tarvittava tieto on hajallaan eri sijainneissa ja sen löytämiseen ja käsittelyyn menee paljon aikaa? Onko organisaation prosesseissa paljon hiljaista tietoa, joka haluttaisiin dokumentoida ja tehdä näkyväksi, mutta siihen ei ole löytynyt aikaa eikä sopivia välineitä?

Onko työprosesseissa toistuvia manuaalisia rutiineja, joita suorittavan työntekijän aika mieluummin käytettäisiin johonkin muuhun kuin siihen mihin se nyt menee? Onko tekemättömän työn määrää ja lähestyviä deadlineja vaikea hahmottaa? Katoaako priorisoinnin punainen lanka?

Onko tavoitteena paperiton laboratorio/toimisto, mutta paperi edelleen elää arjessa, kun riittävän käytännöllisiä korvaavia ratkaisuja ei ole löytynyt? Hankaloittaako vanhentunut tiedonhallintajärjestelmä töiden tekemistä etänä?

Jos vastasit KYLLÄ vähintään yhteen näistä kysymyksistä, tämä juttu kannattaa lukea.

Mikä on LIMS?

LIMS Laboratory Information Management System on erityyppisten, pienten ja suurten, laboratorioiden, tutkimusorganisaatioiden, valmistavan teollisuuden ja biopankkien tiedonhallinnan tarpeisiin kohdennettu ohjelmistoratkaisu. LIMS on tietokantaohjelma, jonka avulla voidaan hallita näytteitä sekä niihin liittyviä analyysituloksia ja taustatietoja. LIMS-ohjelmaan voidaan myös perustaa lukuisia erityyppisiä rekisterejä, kuten asiakasrekisteri, tuoterekisteri, analyysirekisteri, laiterekisteri ja kemikaalirekisteri. LIMS on kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa kaiken työhön liittyvän tiedon hallinnan keskitetysti ja jäljitettävästi.

Kuten tyypillisesti erikoisosaamisen alueilla, myös LIMS-maailmassa käytetään paljon lyhenteitä ja omaa terminologiaa. Tämän blogin haltuunotto ei vaadi avuksi sanastoa, mutta mikäli sinulla on mielessä jokin lyhenne, jolle haluaisit selityksen tai aihepiiri muuten vain kiinnostaa, vilkaise läpi kattava LIMS-sanastomme täällä

LabVantage LIMS

Tyypillisimmillään LIMS-hankintaan päädytään, kun huomataan, että työprosesseihin liittyvän tiedon tallentaminen ja löydettävyys Excelissä tai muissa vastaavissa toimisto-ohjelmissa on muuttunut haastavaksi ja pitäisi keksiä uusia keinoja kasvavan tietomäärän ja työjonojen tehokkaaseen hallinnointiin ja käsittelyyn. Samalla yleensä tavoitteena on kasvattaa prosessin virtausta ja tehdä laadunohjauksesta sujuvaa ja jäljitettävää. Lisäksi ulkoisille tai sisäisille asiakkaille annettujen palvelulupausten pitäminen ja priorisointi helpottuu, kun apuna on ohjelmisto, jonka kautta reaaliaikaista työtilannetta on helppoa ja visuaalista seurata.

Jatkuvasti kasvavan tietomäärän hallinta ja erityisesti sen pirstaloituminen eri sijainteihin on tyypillinen ongelma työssä, jossa työprosesseihin liittyy monenlaisia toisiinsa limittyviä elementtejä, kuten näytteitä, analyysituloksia, laadunvalvontatuloksia, muistiinpanoja, työohjeita, liitetiedostoja, kuvia, asiakastilausten, valmistuserien ja toimitusaikojen hallintaa, raportointia, laskutusta, sähköistä asiointia, kemikaaleja, käyttötavaroita, näyteastioita, varaston ja lähetysten hallintaa, laitteita, huoltotoimenpiteitä, kalibrointeja jne. – kaikkea tätä mitä erilaisimpine dokumentaatiovaatimuksineen.

Sen lisäksi, että LIMS kokoaa organisaation tietovarannon yhteen loogisesti järjestetyksi kokonaisuudeksi, ohjelmiston yksi ydintehtävä on toimia laboratorion toiminnanohjausjärjestelmänä. Sen avulla on mahdollista hallita koko työprosessin elinkaari näytteiden sisään kirjauksesta raportointiin ja laskutukseen.

Eivätkä mahdollisuudet rajoitu pelkkään työprosessien ohjaamiseen, vaan LIMSiä on mahdollista käyttää esimerkiksi myös asiakkuustiedon hallintaan ja tuottavuuden tunnuslukujen visualisointiin. Riippuen organisaation toimintatavoista ja asiakastiedon hallinnan tarpeista, tehokkaasti hyödynnetyn LIMS-ratkaisun avulla on mahdollista kattaa monet tarpeet, joita varten tyypillisesti hankitaan erillinen CRM/BI-ohjelmisto.

LabVantage® LIMS – nykyaikaisen tietotyön tarpeisiin kehitetty laboratorioiden, biopankkien sekä erityyppisten tutkimus- ja valvontaorganisaatioiden tietojärjestelmä

Tämän hetken modernein LIMS-ratkaisu, LabVantage®, on tietojärjestelmä, jota voidaan hyödyntää sekä toiminnanohjauksessa että tiedon käsittelyssä, hallinnassa ja arkistoinnissa. LabVantage® mahdollistaa laboratorion keskitettyyn tietovarantoon pääsyn helposti, nopeasti ja tietoturvallisesti visuaalisen ja nykyaikaisen web-käyttöliittymän kautta, tavallisella nettiselaimella. Ajanmukainen LIMS-ohjelmisto mahdollistaa paperittoman työskentelyn ja kaiken työhön liittyvän tiedon kokoamisen yhteen paikkaan, mistä se on helposti ja nopeasti löydettävissä, aina tarvittaessa – myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Nykypäivän laboratorioissa ollaan edelläkävijöitä uusien tekniikoiden käyttöönotossa, haetaan jatkuvasti uusia tekemisen tapoja, jotka nopeasti kehittyvä moderni teknologia mahdollistaa. Muun muassa etätyö on alkanut tulla osaksi myös laboratorioammattilaisten arkea. Näytteiden käsittelyn, analysoinnin ja erityyppisten mittausten ohella laboratorioissa tehdään paljon tietotyötä, kuten tulosten käsittelyä, raportointia, työjonojen ja toimitusaikojen hallintaa sekä asiakasyhteydenottoihin vastaamista.

Mikäli käytössä on keskitetty tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisu, tätä kaikkea voidaan tehdä tehokkaasti ja helposti myös muualla kuin laboratoriossa paikan päällä. Jopa viestintä laboratorioon sekä muille etätyössä oleville kollegoille voidaan hoitaa suoraan LabVantage® LIMS -ohjelmiston kautta ilman tarvetta viestien lähetykseen muiden ohjelmistojen kautta. Tämä keventää sisäistä viestintää ja voi jopa rauhoittaa sähköpostin pääasiassa ulkoisen viestinnän kanavaksi.

Tehokkaasti hyödynnetty LIMS on ratkaisu, joka tukee laboratorion työtä niin arjen tutuissa ja toistuvissa tehtävissä kuin yllättävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Uusillekin käyttäjille nopeasti omaksuttava, looginen ja helppokäyttöinen LIMS sujuvoittaa ja selkeyttää sekä operatiivista että strategista työtä – tuoden mukanaan kustannussäästöjä perinteisiin toimintatapoihin verrattuna.

LabVantage LIMS

Nettiselainpohjainen, käyttöliittymän visuaalisen selkeyden ansiosta käyttäjäystävällinen LabVantage® LIMS kattaa kaikki toiminnallisuudet, jotka mahdollistavat arkirutiinin sujuvuuden ja työn johtamisen nykypäivän modernin laboratoriotoiminnan laatu- ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.

Kuinka nopeasti LIMSin voi saada käyttöön?

Me tiedämme, että laboratorioalan toimijoille aika on rahaa – erityisesti uuden tietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa. LabVantagen® kohdalla käyttöönotto on mahdollista viedä läpi nopeammin kuin perinteiset uusien ohjelmistojen käyttöönottoprojektit. Tämän mahdollistaa Software Pointin vakiintuneet, hyväksi havaitut toimintamallit sekä asiantuntijoidemme vankka kokemus menestyksellisestä LIMS-projektien maaliin viemisestä. Lisäksi käyttöönottovaiheeseen vauhtia saadaan siitä, että LabVantage® sisältää paljon valmiita erityyppisille laboratorioille kohdennettuja käyttövalmiita ominaisuuksia, joita voidaan helposti yhdistellä toisiinsa.

Haluaisitko nähdä konkreettisia esimerkkejä, miten sinun organisaatiosi voisi hyötyä ottaessaan käyttöön markkinoiden monipuolisimman LIMS-ratkaisun ja sen mukana tulevat tiedonhallinnan asiantuntijoiden vinkit ja jatkuvan tuen?

Jos vastasit myös tähän viimeiseen kysymykseen KYLLÄ, ota yhteyttä meihin – otetaan yhdessä seuraava askel eteenpäin!

 

LabVantage LIMS

 

Lue lisää LabVantage® LIMSin erityyppisille toimijoille tarjoamista mahdollisuuksista täältä:

https://softwarepoint.com/blog/toimivin-lims-analyysipalvelulaboratorioille-labvantage
https://softwarepoint.com/blog/toimivin-lims-laadunvarmistuslaboratorioille
https://softwarepoint.com/blog/right-lims-rd-laboratories
https://softwarepoint.com/blog/right-lims-biorepositories
https://softwarepoint.com/references

 

Kirjoittaja:

Software Point LabVantage LIMS

Riitta Mäkelä, Solution Specialist