Toimivin LIMS Analyysipalvelulaboratorioille - LabVantage

Tuesday, 10 September, 2019

Read in English

LabVantage LIMS ohjaa laboratorion palveluprosessia mahdollistamalla sujuvan asiakaspalvelun ja korkean laadun – tehokkuudesta tinkimättä. Saavuta kilpailuetua LabVantagen mukana tulevilla, käyttövalmiilla analytiikan ja näytteenoton palveluprosessia tukevilla toiminnoilla.

LABVANTAGE TUO LABORATORIOTOIMINTAASI

Hallitut työprosessit ja optimaalisen resurssien käytön

On ratkaisevan tärkeää, että laboratorion on helppoa priorisoida työtehtävät ja kohdentaa niihin käytettävissä olevat laitteet ja henkilöstö optimaalisella tavalla. LabVantage tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja työn suunnitteluun, prosessien tehostamiseen ja rutiinitehtävien automatisointiin. LabVantage on kokonaisvaltainen LIMS-ratkaisu, jonka avulla voidaan maksimoida laboratorion tuottavuus ja seurata suorituskyvyn mittareita reaaliajassa. LabVantage tukee laboratorion työprosesseja ja johtamista joustavasti ja jäljitettävästi. Erilaiset paperiset työpöytäkirjat ja muut LIMSin ulkopuoliset lomakkeet voidaan korvata LabVantagen suorituslomakkeilla (LES).

Tukea laadunhallintaan ja vaatimusten mukaiseen työskentelyyn

LabVantage tukee akkreditoidun laboratorion työskentelyä kattavasti. On helppoa liittää LabVantage osaksi laboratorion laatujärjestelmää ja hyödyntää sen monia laadunohjausominaisuuksia. Myös työohjeistus voidaan hallinnoida keskitetysti LabVantagessa. LabVantagen avulla pystyt tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita, asetusten, vaatimusten ja standardien (esim. GDPR, ISO 17025, GLP) mukaisia laboratoriopalveluja – nyt ja tulevaisuudessa.

Mahdollisuuden reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin

Kova kilpailutilanne vaatii palvelulaboratorioilta kykyä vastata nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Mukautuvuutensa vuoksi LabVantage on turvallinen valinta palvelulaboratoriolle, jonka palveluvalikoimaan, raportoinnin tai laskutuksen prosesseihin on odotettavissa nopealla aikataululla toteutettavia muutoksia säännöllisesti. 

Kilpailukykyiset asiakaspalveluprosessit

LabVantage mahdollistaa palvelutason, joka aidosti tuottaa lisäarvoa asiakkaillesi. LabVantagen avulla asiakkaille voidaan tarjota joustavia ja reaaliaikaisia analyysi¬palveluja kustannustehokkaasti. Hanki kilpailuetua tarjoamalla asiakkaillesi korkealaatuisia sähköisen asioinnin ratkaisuja tilauksen lähettämisestä tulosten katseluun.

Tehokkaan ja erilaisiin asiakastarpeisiin mukautuvan raportoinnin

LabVantagen avulla laboratorio pystyy toteuttamaan vaativimmatkin raportointiratkaisut. Erilaisille näyte- ja tutkimustyypeille voidaan luoda erilaisia raporttipohjia, joita myös laboratorio pystyy itse ylläpitämään ja kehittämään tarpeen mukaan. Myös asiakaskohtaisia raportointiratkaisuja voidaan tehdä. Raportteja voidaan muodostaa eri kielillä, paperisina tai sähköisinä dokumentteina. Raportit voidaan toimittaa sähköpostitse tai suorasiirtona asiakkaan tietojärjestelmään. LabVantagen mahdollistaman raportointiautomaation avulla laboratorion henkilöstön aikaa voidaan vapauttaa muuhun asiantuntijatyöhön.

Reaaliaikaisen tiedolla johtamisen työkalut

LabVantagen kyselytyökalut tarjoavat mahdollisuuden reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen ja työkuorman hallintaan. Ad hoc -kyselytyökalu mahdollistaa nopeat tiedonhaut äkillisissä tarpeissa vedä ja pudota -periaatteella. LabVantageen tallennettua tietoa voi etsiä myös Google-tyyppisellä sisäänrakennetulla hakukoneella. Dashboardit ovat visuaalisia mittaristoja, joiden avulla saa nopean yleissilmäyksen vallitsevasta työtilanteesta ja tuottavuuden tunnusluvuista. Käyttäjille näytettävät Dashboard-mittaristonäkymät ovat muokattavissa sen mukaan, mitä tietoa ja tarkastelunäkökulmia eri työrooleissa tarvitaan.

Tiedonsiirrot laitteille ja laitteilta sekä yhteydet muihin tietojärjestelmiin

LabVantagen ja laboratorion laitteiden välille on mahdollista rakentaa yksi- tai kaksisuuntaisia tiedonsiirtoyhteyksiä. Tulosten siirrot laitteilta LIMSiin on helppo tapa tehostaa prosessia ja tukea työn laatua automaation avulla. LabVantagesta voidaan luoda joustavasti yhteyksiä myös toisiin tietojärjestelmiin, kuten ERP, CRM, taloushallinnon ohjelmistot tai viranomaisten tietokannat.

Säästöä IT-kuluihin ja liikkuvan työn ratkaisut

LabVantagen käyttö ei vaadi laitteelta mitään muuta kuin tavallisen nettiselaimen mitään työasema- tai käyttäjäkohtaisia käyttöliittymiä tai lisäosia ei tarvita. HTML5-yhteensopiva teknologia tekee LabVantagesta Web-selainpohjaisen, ainutlaatuisen LIMS-ratkaisun, joka kevyen ylläpidettävyytensä ja skaalautuvuutensa ansiosta tuo säästöjä laboratorion IT-kuluihin. LabVantage tuo ratkaisun myös liikkuvan työn haasteisiin: ohjelmisto mukautuu automaattisesti tabletilla tai älypuhelimella käytettävään kokoon, kun käyttäjä kirjautuu sisään mobiililaitteen Web-selaimella. Mitään erillistä mobiilisovellusta ei tarvita. Tämä vastaa tehokkaasti analyysipalvelulaboratorion tarpeisiin – sama LabVantage-ratkaisu palvelee sekä laboratoriossa että kentällä.

Add new comment