Toimivin LIMS Laadunvarmistuslaboratorioille

Wednesday, 11 September, 2019

Read in English

LabVantage LIMS ohjaa laadunvarmistusprosessia mahdollistamalla lyhyet läpimenoajat ja korkealaatuisen, jäljitettävän työskentelyn. LabVantagen laadunvalvontaratkaisu mukautuu saumattomasti erilaisiin tuotantoprosesseihin ja auttaa pääsemään aiempaa nopeammin analysoinnista johtopäätöksiin – luotettavasti, tehokkuudesta tinkimättä.

LABVANTAGE TUO MUKANAAN

Täyden jäljitettävyyden koko toimitusketjuun

LabVantagen kautta tehdystä työstä tietokantaan tallentuvat prosessin eri vaiheet tarvittavine taustatietoineen. Myös käyttäjien ja aikataulutettujen toimintojen käynnistämät toimenpiteet dokumentoituvat automaattisesti ja tietoja voidaan tarvittaessa tarkastella, hakea ja raportoida. Näytteiden- ja tuotantoerien hallintatyökalut mahdollistavat tietojen jäljityksen läpi koko valmistusprosessin raaka-aineesta lopputuotteeseen. 

Toistuvien tehtävien automatisoinnin

Laadunvarmistuslaboratorion arkeen sisältyy monia toistuvia työtehtäviä, kuten näytteiden sisäänkirjaus tai tulosten toimitus. LabVantagen avulla rutiinitehtävät voidaan automatisoida helposti. Näytteet voidaan luoda ja tulokset toimittaa sekä arvioida automaattisesti ohjelmistoon määriteltävien sääntöjen ja tietyllä syklillä toistuvien aikataulutettujen toimintojen avulla. LabVantagen automatisoitujen ratkaisujen ansiosta laboratorion henkilöstön aikaa vapautuu muuhun työhön.

Mahdollisuuden reagoida nopeasti poikkeavissa tilanteissa

Laadunvarmistusprosessiin liittyvien tietojen käsittelyn automatisoinnin avulla on mahdollista lyhentää läpimenoaikoja. Nopea tulosten saatavuus valmistusprosessin käyttöön ja automatisoidut hälytykset määritellyissä tilanteissa mahdollistavat sen, että tuotannon poikkeaviin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti.

Luotettavasti ja helposti 24/7-periaatteella valvotut prosessit

LabVantage on moderni laboratorion toiminnanohjaus- ja tiedonhallinta-järjestelmä, joka skaalautuu ja mukautuu helposti monenlaisiin käyttö-ympäristöihin. Toimintavarmuutensa ansiosta LabVantage on turvallinen valinta tuotantoympäristöihin, joissa prosessin keskeytyksetön toiminta on tärkeää. 

Tehokkaat, käyttövalmiit työkalut tuotantoerien ja näytteiden hallintaan

LabVantage sisältää monia käyttövalmiita toiminnallisuuksia, joiden avulla voidaan luoda ja aikatauluttaa tuote- ja eräkohtaisia tutkimussuunnitelmia kaikissa valmistusprosessin vaiheissa. Tuote- ja materiaalikohtaisia spesifikaatioita ja muita taustatietoja voidaan ylläpitää helposti LabVantagessa, ja tietoja voidaan hyödyntää vaatimustenmukaisuuden automaattisessa arvioinnissa.

Kattavat tiedonhaun, trendien seuraamisen, tiedolla johtamisen ja datan visualisoinnin työkalut

LabVantagen kyselytyökalut tarjoavat mahdollisuuden reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen ja työkuorman hallintaan. Ad hoc -kyselytyökalu mahdollistaa nopeat tiedonhaut äkillisissä tarpeissa vedä ja pudota -periaatteella. LabVantageen tallennettua tietoa voi etsiä myös Google-tyyppisellä sisäänrakennetulla hakukoneella. Dashboardit ovat visuaalisia mittaristoja, joiden avulla saa nopean yleissilmäyksen vallitsevasta työtilanteesta ja tuottavuuden tunnusluvuista. Käyttäjille näytettävät Dashboard-mittaristonäkymät ovat muokattavissa sen mukaan, mitä tietoa ja tarkastelunäkökulmia eri työrooleissa tarvitaan.

Tiedonsiirrot laitteille ja laitteilta sekä yhteydet muihin tietojärjestelmiin

LabVantagen ja laboratorion laitteiden välille on mahdollista rakentaa yksi- tai kaksisuuntaisia tiedonsiirtoyhteyksiä. Tulosten siirrot laitteilta LIMSiin on helppo tapa tehostaa prosessia ja tukea työn laatua automaation avulla. LabVantagesta voidaan luoda joustavasti yhteyksiä myös toisiin tietojärjestelmiin (esim. ERP, MES ja vastaavat tuotannonohjausjärjestelmät). Meillä on useiden satojen toteutusten kokemus LabVantagen laite- ja järjestelmäintegraatioista eri tekniikoilla (esim. Web service, REST).  

Säästöä IT-kuluihin ja liikkuvan työn ratkaisut

LabVantagen käyttö ei vaadi laitteelta mitään muuta kuin tavallisen nettiselaimen. Mitään työasema- tai käyttäjäkohtaisia käyttöliittymiä tai lisäosia ei tarvita. HTML5-yhteensopiva teknologia tekee LabVantagesta Web-selainpohjaisen, ainutlaatuisen LIMS-ratkaisun, joka kevyen ylläpidettävyytensä ja skaalautuvuutensa ansiosta tuo säästöjä laboratorion IT-kuluihin. LabVantage tuo ratkaisun myös liikkuvan työn haasteisiin: ohjelmisto mukautuu automaattisesti tabletilla tai älypuhelimella käytettävään kokoon, kun käyttäjä kirjautuu sisään mobiililaitteen Web-selaimella. Tällöin sama LabVantage-ratkaisu palvelee kustannustehokkaasti sekä laboratorion kiinteissä työpisteissä että esimerkiksi näytteenotossa tuotannon puolella.

Add new comment