Co to jest LIMS i co może dla Ciebie zrobić?

Tuesday, 1 September, 2020

Co to jest LIMS i co może dla Ciebie zrobić?Czy pakiet narzędzi do zarządzania danymi w Twoim laboratorium jest aktualny?Dlaczego warto regularnie śledzić dostępne nowe rozwiązania?

Read in English

Czy kiedykolwiek czułeś, że informacje, których potrzebujesz w pracy, są rozproszone, a ich znalezienie i przetworzenie zajmuje dużo czasu? Czy w procesach Twojej organizacji jest dużo niewykorzystanej wiedzy, którą chciałbyś udokumentować i uwidocznić, ale nie znalazłeś czasu lub odpowiednich narzędzi?

Czy istnieją powtarzalne czynności manualne i masz przeczucie, że czas pracowników powinien być raczej poświęcany na coś innego? Czy trudno zweryfikować ilość niewykonanej pracy i niedotrzymanych terminów? Czy ustalone priorytety przestają obowiązywać?

Czy dążysz do laboratirum pozbawionego stosu papierowych wydruków, ale papier jest wciąż obecny w codziennej pracy? Czy taka sytuacja ma miejsce, ponieważ nie znaleziono wystarczająco praktycznych rozwiązań zastępczych? Czy przestarzały system zarządzania informacjami utrudnia pracę zdalną?

Jeśli odpowiedziałeś TAK przynajmniej na jedno z tych pytań, ten blog jest wart przeczytania.

Co to jest LIMS?

LIMS - Laboratory Information Management System to rozwiązanie ukierunkowane na wspólne potrzeby zarządzania danymi różnych typów i wielkości laboratoriów, organizacji badawczych, przemysłu wytwórczego i biobanków. LIMS to program bazy danych, który może być używany do zarządzania próbkami, jak również wynikami analiz i wszystkimi podstawowymi informacjami z nimi związanymi. W programie LIMS można również ustanowić wiele różnych typów rejestrów, takich jak rejestr klientów, rejestr produktów, rejestr analiz, rejestr wyposażenia i rejestr chemiczny. LIMS to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia scentralizowane i identyfikowalne zarządzanie wszystkimi informacjami związanymi z pracą laboratorium.

Świat LIMS używa czegoś, co można nazwać własnym językiem. Dla każdego, kto zgłębia nowy Laboratoryjny System Zarządzania Informacją, niniejsze wyjaśnienie terminów związanych z LIMS może być pomocne w zrozumieniu jego możliwości.

Zazwyczaj organizacja wdraża LIMS w sytuacji, gdy zarządzanie danymi w Excelu lub innych rozwiązaniach biurowych, po prostu nie wystarcza. Potrzeba znalezienia odpowiednich danych, przetwarzania danych i zarządzania obciążeniem pracą wzrosła do tego stopnia, że potrzebne jest nowe narzędzie do utrzymania wysokiej jakości i identyfikowalności procesów roboczych. Najlepiej, osiągając jednocześnie znaczący wzrost przepływu pracy. Ponadto łatwiej jest dotrzymywać umów z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym i nadawać im priorytety za pomocą oprogramowania, które umożliwia szybkie i wizualne monitorowanie sytuacji w pracy.

Zarządzanie stale rosnącą ilością danych, a zwłaszcza ich fragmentacją w różnych lokalizacjach, to typowy problem w pracy, w której procesy obejmują różne nakładające się elementy, takie jak próbki, wyniki analiz, wyniki kontroli jakości, notatki, instrukcje pracy, załączniki, obrazy, raporty, usługi elektroniczne, zamówienia klientów z terminami realizacji, chemikalia, materiały eksploatacyjne, pojemniki na próbki, zarządzanie zapasami i wysyłkami, sprzęt, konserwacja, kalibracje, faktury, wszystko z najbardziej zróżnicowanymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji.

Oprócz konsolidacji repozytorium danych organizacji w logicznie zorganizowaną całość, jedną z podstawowych funkcji LIMS jest działanie jako system Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP) laboratorium. Aplikacja LIMS umożliwia zarządzanie całym cyklem życia procesu od logowania do raportowania i fakturowania.

Możliwości nie ograniczają się tylko do kontrolowania procesów pracy, rozwiązanie LIMS można również wykorzystać, na przykład, do zarządzania danymi klientów i wizualizacji kluczowych wskaźników wydajności (KPI), aby lepiej zrozumieć czynniki wpływające na produktywność Twojej firmy. W zależności od metod działania organizacji i potrzeb w zakresie zarządzania informacjami o klientach, efektywnie wykorzystywane rozwiązanie LIMS umożliwia rozwiązanie wielu potrzeb, dla których zazwyczaj kupowane jest oddzielne oprogramowanie CRM / BI.

LabVantage® LIMS - system zarządzania informacją opracowany na potrzeby wiedzy i pracy zorientowanej na dane nowoczesnych laboratoriów, biobanków oraz różnego rodzaju organizacji badawczych i kontrolnych.

Dzisiejsze najnowocześniejsze rozwiązanie LabVantage® LIMS, to system zarządzania informacją, który może być używany do kontroli zarówno procesu, jak i danych, w tym archiwizacji danych. LabVantage® zapewnia łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do scentralizowanej hurtowni danych laboratorium poprzez wizualny i nowoczesny interfejs sieciowy, tylko za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. LabVantage® - to rozwiązanie LIMS zawierające wszystkie najnowsze innowacje umożliwiające pracę bez ogromu wydruków i gromadzenie wszystkich informacji związanych z pracą w jednym miejscu, gdzie można je łatwo i szybko znaleźć w dowolnym momencie - niezależnie od czasu i miejsca.

Laboratoria są pionierami we wprowadzaniu nowych technologii, nieustannie poszukując nowych sposobów działania, przy wsparciu szybko rozwijającej się, nowoczesnej technologii. Wśród innych nowych sposobów pracy, także praca zdalna stała się częścią codziennego życia pracowników laboratoriów. Oprócz przetwarzania próbek, analizy i różnego rodzaju pomiarów, laboratoria wykonują wiele prac związanych z danymi, takich jak przetwarzanie wyników, raportowanie, zarządzanie obciążeniem pracą i czasem dostaw, odpowiadanie na kontakty z klientami itp.

Gdy używane jest oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania danymi, wszystko to można zrobić wydajnie i łatwo również poza laboratorium. Nawet komunikacja z laboratorium i innymi kolegami pracującymi zdalnie może być obsługiwana bezpośrednio przez oprogramowanie LabVantage® LIMS bez wysyłania wiadomości przez inne oprogramowanie. Upraszcza to komunikację wewnętrzną, a nawet może uspokoić ruch e-mailowy, pozostawiając e-mail przede wszystkim jako kanał komunikacji zewnętrznej.

Efektywnie wykorzystywane LIMS to kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę laboratorium w codziennych, powtarzalnych rutynowych zadaniach, a także w nieoczekiwanych i zmieniających się sytuacjach. Z punktu widzenia nowych użytkowników, szybki do przyjęcia, logiczny i łatwy w użyciu LIMS usprawnia i wyjaśnia zarówno pracę operacyjną, jak i strategiczną, przynosząc wymierne oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnymi praktykami.

Dzięki przejrzystemu, wizualnemu i intuicyjnemu układowi interfejsu, który prowadzi użytkownika, LabVantage® jest obecnie najbardziej przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem na rynku LIMS. Oparte na przeglądarce internetowej oprogramowanie LabVantage® obejmuje wszystkie funkcje, które umożliwiają płynne wykonywanie codziennych czynności i zarządzanie pracą zgodnie z celami dotyczącymi jakości i produktywności współczesnych operacji laboratoryjnych.

Jak szybko można wdrożyć LIMS?

Wiemy, że czas to pieniądz dla laboratoriów - szczególnie w fazie wdrażania nowego systemu zarządzania informacją. Dzięki LabVantage® wdrożenie można zakończyć szybciej niż tradycyjne projekty wdrażania nowego oprogramowania. Szybkie i płynne przejście do nowego systemu i sposoby pracy są zapewnione przez dobrze ugruntowane, udane i sprawdzone modele operacyjne Software Point oraz solidne doświadczenie naszych ekspertów w realizacji projektów LIMS zorientowanych na cel. Ponadto faza wdrożenia jest przyspieszona dzięki korzyści, jaką zapewniają gotowe do użycia modułowe funkcjonalności LabVantage® przeznaczone dla różnych typów laboratoriów. Wszystkie te wstępnie skonfigurowane, gotowe do użycia funkcje można łatwo łączyć, aby wdrożyć kompleksowe rozwiązanie, które odpowiada na wszystkie specyficzne wymagania dla procesów i biznesu.

Czy chciałbyś zobaczyć konkretne przykłady tego, jak Twoja organizacja może skorzystać z najnowocześniejszego i wszechstronnego rozwiązania LIMS na rynku, a także towarzyszące mu wskazówki dotyczące procesów i zarządzania danymi przy stałym wsparciu naszych specjalistów?

Jeśli na ostatnie pytanie odpowiedziałeś TAK, skontaktuj się z nami - zróbmy razem kolejny krok naprzód!

 

 

Przeczytaj więcej o możliwościach oferowanych przez LabVantage® LIMS dla różnych typów laboratoriów tutaj:

https://softwarepoint.com/blog/right-lims-analytical-testing-service-laboratories

https://softwarepoint.com/blog/right-lims-quality-control-laboratories

https://softwarepoint.com/blog/right-lims-rd-laboratories

https://softwarepoint.com/blog/right-lims-biorepositories

https://softwarepoint.com/references

 

Add new comment