Käyttäjän äänenä LIMS-kehityksessä

Tuesday, 24 November, 2015

Read in English

 

LIMS on työväline, jonka käyttökokemuksen parissa asiakkaan loppukäyttäjät työskentelevät päivittäin. Software Point ymmärtää, kuinka tärkeää on varmistaa hyvä käytettävyys, ja käyttöliittymäsuunnittelija huolehtii, että käyttäjän näkökulma on aktiivisesti läsnä tuotekehityksessä.

Käytettävyys osa tuotelupausta

Kuten Vesa Rauhala aiemmassa kirjoituksessa kertoi, Helsingin yliopisto teetti käytettävyysarvioinnin järjestelmätoimittajan kilpailutuksen osana. Kilpailutus johti tilaukseen, eikä ihme. Tällä tavalla arvioiduksi tulemiseen varaudumme käyttäjäkeskeisellä tuotesuunnittelulla, jossa käytettävyysarvioinnit ovat osa jokapäiväistä työtä.

Toimin Software Pointilla käyttöliittymäsuunnittelijana ja tuon LIMS-kehitykseen näkökulmaa, joka on ollut itsestäänselvyys digitaalisten kuluttajatuotteiden piirissä jo vuosikausia. Adagen UX Designerina edesautan  käyttäjänäkökulman vakiinnuttamista tällaisen tiedonhallintajärjestelmän tuotekehityksessä, johon käyttökokemuksen suunnittelu on vasta rantautumassa. Software Point on siten LIMS-tuotteiden edelläkävijä huolehtiessaan käytettävyyden varmistamisesta.

Askeleet kohti laadukasta käyttökokemusta

Kuinka Software Point sitten varmistaa hyvän käyttökokemuksen? Avainsana on käyttäjäkeskeinen, iteroiva suunnittelutapa. Käytettävyyttä ei voida koodata tuotteeseen kuten mitä tahansa toiminnallisuutta, vaan se on ominaisuus, joka syntyy oikeanlaisen tekemisen tuloksena. Käytettävyytta hallitaan ja varmistetaan iteratiivisella suunnittelulla.

Avainasemassa ovat tuotteen asiakkaat ja todelliset loppukäyttäjät, yhdistettynä Software Pointin omaan tuoteasiantuntemukseen ja järjestelmätuntemukseen. Käyttöliittymäsuunnittelijan tärkeimpiä tehtäviä onkin kuljettaa ja kääntää viestejä loppukäyttäjien ja ohjelmistokehittäijen välillä, osana tuotehallintaa. Haluamme kehittää vain ominaisuuksia, jotka auttavat todellisissa ongelmissa, ja haluamme kehittää ne järkevästi. Tuotemuutoksia toteutetaan vasta, kun niiden hyödyllisyys, järkevyys ja käytettävyys on validoitu riittävällä tasolla.

Näin toimimme

 1. Tarpeiden tunnistaminen: mikä asiakkaan ongelma tulisi ratkaista, mikä tarve tulisi täyttää?
 2. Ratkaisun määrittely: kuinka käyttäjä voi toimia järjestelmän kanssa, miten ja missä tilanteissa?
 3. Suunnittelu: käyttäjän tehtävät? järjestelmän tehtävät? prototyypit suunnittelun välineenä
 4. Arviointi ja testaus: vastaako suunnitelma tarpeeseen? demot, käytettävyystestaus ja -arviointi
 5. Toteutus: riittävä varmuus ratkaisun toimivuudesta käynnistää lopullisen toteutuksen.

Mitä käytettävyys meille tarkoittaa?

Emme halua, että loppukäyttäjä joutuu koskaan LIMSiä käyttäessään esittämään mielessään kysymyksiä “Missä minä olen?”, ”Mitä äsken tapahtui?”, ”Mitä voin tehdä seuraavaksi?”. Huolehdimme, että käyttäjä voi olla toimissaan varma sekä lisäksi kokea tehneensä työnsä oikein, hyvin ja vaivattomasti.

Nyrkkisäännöt laadukkaassa LIMS-käyttökokemuksessa

 • Käyttäjä hallitsee LIMSiä, ei toisinpäin
 • Virheiltä välttyminen
 • Tuttuus ja yhdenmukaisuus
 • LIMS muistaa, käyttäjän ei tarvitse
 • Oikopolut tehokäyttäjille
 • Keep it simple.

Lue lisää:

Linkki juttuun Adagen blogissa

Laboratorioprosesseja ja käyttöä tukevaa Labvantage Medical Suitea kehitetään käyttäjäkeskeisesti

Oletko kiinnostunut LIMS-järjestelmästä teidän laboratorionne tarpeisiin?

Ota yhteyttä, autamme mielellämme laboratorion tiedonhallintaan liittyvissä tarpeissa.

Kirjoittaja:

Liisa-Maija Keinänen, Adage Oy

Tags: 

Add new comment