Software Point LIMS and ELN webinars

To see the previous webinars: 

Order the links to the webinars you wish to see by filling an order form behind this link.

Available in Finnish: 

LabVantage ELN – Tutkimustulosten raportointi  
Tässä webinaarissa kerromme sähköisestä laboratoriopäiväkirjasta (ELN) ja näytämme sen hyödyntämistä tutkimustulosten raportoinnissa. 

LabVantage ELN – Menetelmän validointi ja mittausepävarmuus  
Tässä webinaarissa esittelemme, miten sähköistä laboratoriopäiväkirjaa (ELN) voidaan hyödyntää menetelmän validoinnissa ja mittausepävarmuuden arvioinnissa. 

LabVantage ELN ja LES – Laitteiden kalibrointi ja huolto 
Tässä webinaarissa kerromme menetelmän suorituslomakkeesta (LES) ja näytämme sen sekä sähköisen laboratoriopäiväkirjan (ELN) hyödyntämistä laitteiden kalibroinnissa ja muissa huoltotoimenpiteissä. 

LabVantage LIMS – Poikkeamien, havaintojen ja palautteen hallinta 
Tässä webinaarissa esittelemme poikkeamien hallintaa sekä korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden (CAPA) käsittelyä LabVantagessa. Webinaarissa esiteltävä LabVantage Lab Investigations -toiminnallisuus soveltuu kaikentyyppisten sisäisten ja ulkoisten havaintojen sekä asiakaspalautteen hallintaan osana LIMS-järjestelmää. 

LabVantage ELN – Dokumentaation ja prosessien hallinnan tuki 
Tässä webinaarissa nähdään, miten LabVantage LIMS yhdessä sähköisen laboratoriopäiväkirjan (ELN) kanssa ohjaa ja tukee analytiikan, tutkimuksen ja tuotekehityksen työprosesseja. 

Prosessit ja tieto haltuun - LabVantage LIMS laboratoriotyössä

 

Available in Swedish: 

LabVantage ELN – Rapportering av forskningsresultat 
I det här webinaret presenterar vi den elektroniska laboratoriedagboken (ELN) och visar hur den kan användas för rapportering av forskningsresultat. 

LabVantage ELN - Dokumentationsstöd 
Vi visar hur den elektroniska laboratoriedagboken (ELN) stöder laboratoriets arbetsprocesser ur ett dokumenteringsperspektiv. 

LabVantage LIMS – Hantering av korrigeringar och förebyggande åtgärder 
Vi presenterar avvikelsehantering samt hur korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA) hanteras i LabVantage. 

LabVantage ELN – Validering av analysmetoder och mätosäkerhet 
Vi visar hur den elektroniska laboratoriedagboken (ELN) kan användas för validering av analysmetoder och utvärdering av mätosäkerhet. 

LabVantage LES – Instrumentkalibrering och underhåll 
Vi berättar om metodformulären (LES) och hur dessa kan nyttjas vid kalibrering av instrument och för annat instrumentunderhåll. 

Ta kontroll över processerna och informationen –  LabVantage LIMS i laboratoriearbetet

Ta kontroll över hanteringen och informationen om era biobanksprover med LabVantage Biobankslösning

 

Available in Polish: 

Zalety korzystania z LIMS – systemu zarządzającego Twoim laboratorium 
Podczas tego webinaru zapoznamy Cię z LabVantage – najnowocześniejszym LIMS na rynku – oraz ogólnie opowiemy o zaletach korzystania z systemu LIMS. Podczas webinarium poznasz możliwości zarządzania danymi, oferowane przez LabVantage dla różnego rodzaju laboratoriów. 

 

Available in English: 

LIMSView – Analysing the results and other operational data of your LIMS 
In this webinar, we demonstrate how to use LIMSView to agilely analyse data and how to better utilise information from LIMS. 

LIMSView – Business intelligence for management 
In this webinar, we present how LIMSView can support leading with knowledge, business intelligence and integration into laboratory management. See easily how your laboratory is performing and identify process bottlenecks!