Työterveyslaitos valitsi LabVantage tiedonhallintajärjestelmän laboratoriotoimintaansa

Finnish Institute of Occupational Health chose LabVantage Laboratory Information Management Solution

Työhyvinvoinnin asiantuntija Työterveyslaitos on valinnut LabVantage tiedonhallintajärjestelmän tukemaan uudistunutta toimintaansa ja strategiaansa. Hyvinvointi työssä on Työterveyslaitoksen visio. Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö koko työuran ajan. Sen mahdollistamiseksi Työterveyslaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolisia työympäristön laboratoriopalveluita. 
 
Työterveyslaitos tutkii laboratorioissaan työhygieenisiä ja sisäilmanäytteitä sekä tekee biomonitorointia ja mikrobiologisia analyysejä. Lisäksi Työterveyslaitos tarjoaa (ilma)näytepumppujen kalibrointipalveluita ja henkilösuojainten testaus-, sertifiointi- ja laadunvarmistuspalveluita. Työterveyslaitoksen korkealaatuisten analyysien avulla sen asiakkaat mm. ratkovat rakennusten kosteusvaurio- ja homeongelmia, selvittävät työperäisiä altistumisia tai materiaalien ja tuotantoprosessien päästöjä. Työterveyslaitoksella tehdään noin 60 000 analyysiä vuodessa.
 
“Tavoitteenamme on saada helppokäyttöinen, toimintaprosessejamme tukeva ja joustavasti muokattava laboratorion tiedonhallintajärjestelmä. Uuden järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa myös uudenlaisten toimintatapojen käyttöönoton ja parantaa jäljitettävyyttä laadussamme”, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja Carita Aschan.
”Lähdemme innolla toteuttamaan projektia Työterveyslaitokselle. LabVantage on teknisesti moderni ja toiminnallisuuksiltaan monipuolinen järjestelmä. Uskomme, että se tukee Työterveyslaitoksen toimintaa hyvin nykyisissä ja tulevaisuuden tarpeissa”, kertoo Software Pointin toimitusjohtaja Marjut Pokkinen.
 
LabVantage tiedonhallintajärjestelmän avulla Työterveyslaitoksen on mahdollista saavuttaa mittausten ja näytteiden koko elinkaaren hallinta varmistaen toiminnan ja tiedon korkea laatu. Uusi järjestelmä myös selkeyttää tilaus- ja raportointitoimintoja LabVantage-asiakasportaalin avulla.
 
Lisätietoja:

Tutustu Työterveyslaitos (https://www.ttl.fi/) ja Turvallinen työympäristö (https://www.ttl.fi/tyoymparisto/)

Lue lisää LabVantage LIMS (https://softwarepoint.com/solutions/our-lims-solutions)