THL partners with Software Point and LabVantage LIMS to renew all of its Laboratory IT Systems

Press Release, 20th of May, 2022

THL starts the renewal of all Laboratory IT systems in May 2022, with Software Point as its partner.  

Current Lab IT systems will be replaced by a unified and harmonized LabVantage LIMS system. Frame agreement will include 4 to 5 phases for incremental implementation of the renewal. Different THL departments have highly varying functions, different kinds of customers, tasks and workflows. Configurability and flexibility of LabVantage LIMS and project experience of Software Point enable the planning and implementation of LIMS in such a challenging environment. The first implementation project includes a sample management system for whole THL and microbiology (departments bacteriology, virology and immunology). THL Microbiology does, among others, national vaccination efficacy research, identification and sequencing of microbe strains sent from hospital clinical microbiology, and epidemiological surveys.

THL’s goals with the renewal include improving customer response time and work time usage through digitalizing and automating various steps in data handling, building integrations to customer IT systems, measurement devices and analysis programs. Longevity, configurability, flexibility and cyber security of the systems are important.

For more info, please contact:
Jyri-Pekka Multanen, M. Sc. (Tech)
Account Manager, LIMS sales Finland
jype.multanen@softwarepoint.com

 

Lehdistötiedote 20.5.2022

THL valitsi kumppanikseen Software Pointin ja LabVantage LIMS:n laboratorion tietojärjestelmien kokonaisuudistukseen

THL aloittaa mittavan, kaikkien laboratoriotietojärjestelmien uudistuksen 2022 toukokuussa kumppaninaan Software Point.

THL:n nykyiset tietojärjestelmät korvataan yhtenäisellä ja harmonisoidulla LabVantage LIMS -järjestelmällä. Puitesopimuksella tehdään uudistus 4-5 vaiheessa. THL:n eri osastoilla on toisiinsa verrattuna hyvin erilaista toimintaa. LabVantage:n muokattavuus ja joustavuus ja Software Pointin projektitiimien kokemus mahdollistaa yhtenäisen laboratoriojärjestelmän toteuttamisen tällaiseen ympäristöön. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan koko THL:ää palvelevan näytehallinnan järjestelmä sekä mikrobiologiasta bakteriologian, virologian ja immunologian osastot. THL:n mikrobiologia tekee kansallisia rokotetutkimuksia, mikrobikantojen tunnistusta ja sekvensointia sekä epidemiaselvityksiä kliinisistä sairaalan mikrobiologian laboratorioista saapuvista näytteistä.

THL:n tavoitteita uudistuksessa ovat mm. asiakaspalvelun nopeuttaminen ja työajan tehostaminen digitalisoimalla ja automatisoimalla tiedonkulun vaiheita sekä muodostamalla liittymiä asiakasjärjestelmiin, mittalaitteisiin ja analyysiohjelmistoihin. Tärkeää on sovelluksen ja palvelun pitkäaikaisuus, jatkuvuus, joustavuus ja tietoturva.

Software Point toteuttaa myös tiedon louhintaan, visualisointiin ja reaaliaikaiseen tilastoraportointiin THL:n uuden raportointivälineen.

 

THL:n verkkouutinen aiheesta alla:

THL valitsi Software Pointin LabVantage-järjestelmän palvelemaan laboratorioidensa tiedonhallintaa

Lisätietoja:
Jyri-Pekka Multanen, M. Sc. (Tech)
Account Manager, Suomen LIMS-myynti
jype.multanen@softwarepoint.com