Software Point levererar LabVantage Medical Suite till Region Skåne

Software Point levererar LabVantage Medical Suite till Region Skåne

Systemet effektiviserar arbetsprocessen för analys av humant papillomvirus (HPV) 

Region Skåne, Sveriges sydligaste region, har nu uppgraderat sitt laboratorieinformationssystem för patologi till den senaste versionen av LabVantage Medical Suite, levererat av Software Point. Systemet används av laboratorier för klinisk patologi som har verksamhet på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö samt på sjukhusen i Helsingborg och Kristianstad. 

Region Skåne har 1,3 miljoner invånare, 10 sjukhus och 4 laboratorier för klinisk patologi som dagligen utför analyser beställda av vårdgivare inom och utom regionen. LabVantage Medical Suite används av laboratoriepersonal, sjuksköterskor, sekreterare, cytodiagnostiker och läkare men även av administrativ personal och ledningen. 

Region Skånes installation av LabVantage Medical Suite (LVMS) 3.10 är integrerat till olika datasystem och laboratorieinstrument för informationsutbyte, på så vis kan LVMS samla och använda data från olika källor.  

Genom att snabba upp arbetsprocesserna på laboratoriet kan LabVantage Medical Suite bidra till kortare svarstider.  

“Jag uppskattar att arbeta med Region Skåne, de är professionella och lösningsorienterade. De delar med sig av sitt medicinska kunnande och bidrar med många bra förslag som kan förbättra vår produkt”, säger Business Director Anneli Friberg, projektledare på Software Point i Region Skåne projektet.

I januari 2017 startades i Sverige ett nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention, med rekommendationer för hur provtagning och analys av humant papillomvirus skall utföras. Kvinnor som ingår i de gynekologiska cellprovskontrollerna har 90% lägre risk att drabbas av cervixcancer jämfört med kvinnor som inte undersöks.

LabVantage Medical Suite är involverat i hela kedjan för arbetet med HPV och stödjer laboratoriet genom analysprocessen. För att kunna hantera den ökande mängden HPV analyser som det nationella vårdprogrammet innebär – ökningen är uppskattningsvis från 15 000 till 75 000 prover per år – har Region Skåne och Software Point tillsammans arbetat fram ett effektivt automatiserat arbetsflöde i LVMS. Systemet hanterar stora mängder analyser, minskar det manuella arbetet och sparar tid för flera yrkesgrupper. 

LabVantage Medical Suite är ett multidisciplinärt laboratorieinformationssystem för laboratorium inom patologi, kemi, mikrobiologi, transfusionsmedicin, genetik och doping. Med LabVantage Medical Suite kan laboratorierna strömlinjeforma och automatisera sina processer, minimera fel och kostnader. Det ger bättre effektivitet, kvalitet och en ökad patientsäkerhet.   
 
Mer Information:

Software Point: Thomas Hamm, Business Director
tel. +47 916 805 39,  firstname.lastname@softwarepoint.com

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Software Point är norra Europas ledande leverantör av Laboratorieinformationssystem (LIMS). Vi har levererat web-baserade LIMS och biobankslösningar till mer än 500 laboratorier inom hälso- och sjukvård och till industrin, bland annat inom läkemedel, bioteknik, livsmedel, skog, förpackning, metall, kemi samt energi. Våra kunder representerar framstående varumärken och betrodda myndigheter som är kända för att tillhöra toppskiktet inom forskning och utveckling, tillverkning samt analytiska tjänster. Software Point har ett 100-tal dedikerade och professionella medarbetare med erfarenhet av olika laboratoriediscipliner och IT-utveckling, alla med stort kundfokus. Vi har fem kontor i Norden och tillsammans med LabVantage Group erbjuder vi global LIMS expertis.  

Foto: Christiaan Dirksen, Region Skåne