Software Point involved in inspiring young people to get to know chemistry

A new record in the corona spring - a scholarship for Kemia magazine for more than 1 300 high school students

Together with its partners, Kemia magazine awarded new students and science students for the eighth time. In the virtual spring festival that closed the school year, the annual issues of Kemia magazine were received by 1 303 high school students and graduates in about 200 high schools around Finland this year. ”It is an all-time record. In total, more than seven thousand young people have received scholarships over the years, ”says editor-in-chief Leena Joutsen.

Software Point wants to be involved in inspiring young people to get to know chemistry and its possibilities. Marjut Pokkinen, the Managing Director of Software Point, has a licentiate degree in chemical engineering with a background in biotechnology.

A biotechnology software application project led me to become a founding partner of Software Point, says Pokkinen. We have been making laboratory information management software solutions for Nordic laboratories for 28 years and have grown from a three-person startup to a group of 100 people. Pokkinen encourages young people thinking about their career choice to choose a field that is genuinely interesting for them personally. The degree provides a basis for working life and continuous learning. The workplace then teaches the profession itself. For example, all the experts in our own company have a background in chemistry, technology or science education with the addition of information technology.

 

Ennätys paukkui koronakeväänä – yli 1 300 lukiolaiselle Kemia-lehden stipendi

Kemia-lehti palkitsi yhdessä kumppaneidensa kanssa uusia ylioppilaita ja alempien vuosikurssien luonnontieteiden opiskelijoita nyt jo kahdeksannen kerran. Koulujen lukuvuoden päättäneissä virtuaalisissa kevätjuhlissa lehden vuosikerran sai 1 303 lukiolaista ja uutta ylioppilasta noin 200 lukiossa ympäri Suomen.”Se on kaikkien aikojen ennätys. Kaikkiaan stipendin on saanut vuosien varrella yli seitsemäntuhatta nuorta”, päätoimittaja Leena Joutsen kertoo.

Software Point haluaa olla mukana innostamassa nuoria tutustumaan kemiaan ja sen mahdollisuuksiin. Yhtiömme toimitusjohtaja Marjut Pokkinen on taustaltaan biotekniikkaan suuntautunut kemiantekniikan lisensiaatti.

"Biotekniikan ohjelmistosovellusprojekti johti minut Software Pointin perustajaosakkaaksi”, Pokkinen kertoo. ”Olemme tehneet laboratorion tiedonhallintaohjelmistoratkaisuja pohjoismaisille laboratorioille jo 28 vuotta ja kasvaneet kolmen hengen startupista sadan hengen konserniksi.” Uravalintaansa miettiviä Pokkinen rohkaisee valitsemaan alan, joka kiinnostaa aidosti. ”Tutkinto antaa pohjan työelämään ja jatkuvaan uuden oppimiseen. Työpaikka opettaa sitten itse ammatin. Esimerkiksi oman yrityksemme kaikilla asiantuntijoilla on taustalla kemian, tekniikan tai luonnontieteen koulutus tietotekniikalla lisättynä.”

Lue koko tarina Kemia-lehdestä