Software Point customer support plan during the COVID-19 outbreak

Updated March 16, 2020

Dear Customer,

Software Point is prepared for the spread of the COVID-19 virus and potential situations where our LIMS specialists would be prevented from working in whole or in part due to illness or quarantine set by the authorities. We are working now remotely. We have provided staff with precautionary advice and instructions on how to suspect COVID-19 infection. Our primary focus is to secure our support in the event of urgent failure situations, with backup staff, Help Desk services and telephone support. We will follow the instructions from health authorities and update our guidelines as necessary.
For the time being, this also brings changes to our daily work with you, and we use web conferencing and remote connections solely.


Software Point on varautunut COVID-19 viruksen leviämiseen ja sen mahdollisesti aiheuttamiin tilanteisiin, joissa LIMS-asiantuntijamme olisivat estyneet työskentelemästä osittain tai kokonaan sairauden tai viranomaisten määräämän karanteenin vuoksi. Teemme nyt etätyötä, ja olemme ohjeistaneet henkilöstöä ennaltaehkäisyn osalta sekä antaneet toimintaohjeet tilanteisiin, joissa on aiheellista epäillä COVID-19 virustartuntaa. Pyrimme ensisijaisesti varmistamaan tukitoimintamme kiireellisissä vikatilanteissanne varahenkilöjärjestelyillä, Help Desk -palvelulla ja puhelintuella. Seuraamme viranomaistiedotusta ja päivitämme ohjeistustamme tarpeen tullen.
Tilanne tuo toistaiseksi muutoksia myös työskentelyymme kanssanne, ja käytämme web-palavereja sekä etäyhteyksiä.


Software Point är förberett på spridning av COVID-19-viruset och potentiella situationer där våra LIMS-specialister skulle hindras från att arbeta helt eller delvis på grund av sjukdom eller karantän som fastställts av myndigheterna.
Nu arbetar vi på distans. Vi har försett personalen med försiktighetsråd och instruktioner i hur man misstänker COVID-19 infektion. Vårt primära fokus är att säkra vår support till er i händelse av akuta felsituationer, med personal som täcker upp för varandra, Help Desk-tjänster och telefonsupport. Vi kommer att följa instruktionerna från hälsomyndigheterna och uppdatera våra riktlinjer efter behov.
För närvarande ger detta också ändringar i vårt dagliga arbete med er, där användar vi web-möten och fjärråtkomst.


Software Point er forberedt på spredning av COVID-19-viruset og potensielle situasjoner der våre LIMS-spesialister kan bli forhindret fra å jobbe helt eller delvis på grunn av sykdom eller karantene satt av myndighetene. Nå jobber vi eksternt. Vi har gitt personalet forsiktighetsråd og instruksjoner om mistanke om COVID-19-infeksjon. Vårt primære fokus er å sikre vår support til dere ved akutte feilsituasjoner, med ansatte som dekker hverandre, Help Desk-tjenester og telefonstøtte. Vi vil følge instruksjonene fra helsemyndighetene og oppdatere retningslinjene våre etter behov.
For øyeblikket gir dette også endringer i vårt daglige arbeid med dere, der vi bruker nettmøter og fjerntilkoblinger.