Ahma ympäristö otti käyttöön toimialan moderneimman laboratoriojärjestelmän

Ahma ympäristö otti käyttöön toimialan moderneimman laboratoriojärjestelmän

Ahma ympäristö Oy:n tiedotteessa 19.3.2015 todetaan

 ”Seinäjoen uusien toimitilojen sekä uuden, toimialan moderneimman laboratoriojärjestelmänsä ansiosta yritys pystyy palvelemaan Etelä-Pohjanmaan asiakkaita entistäkin tehokkaammin”.

Kolmen ympäristölaboratorion yhdistyminen yhdeksi kolmella eri paikkakunnalla toimivaksi kokonaisuudeksi on haasteellinen projekti, niin toimintojen yhtenäistämisen, kuin tiedonhallinnan osalta.  Tähän projektiin hyppäsi Lapin Vesitutkimus Oy Rovaniemeltä, Suomen Ympäristöpalvelu Oy Oulusta ja Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy Ilmajoelta, kun laboratoriot yhdistyivät Ahma ympäristö Oy:ksi. Uusimmassa laajentumisessa Ahma ympäristö Oy ja Vapo Oy pääsivät sopimukseen Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden vesinäytteenoton sekä laboratorioanalyysien toteuttamisesta johtaen Ilmajoen toimipisteen siirtämiseen maaliskuussa 2015 Seinäjoelle uusiin toimitiloihin.

Moderni tietojärjestelmä mahdollistaa myös kasvamisen

Ahma ympäristöllä oli perustamisvaiheessa kolme toisistaan etäällä olevaa erityyppistä laboratoriota, joiden ympäristöanalytiikan erikoistumis- ja toiminta-alueet poikkesivat toisistaan. Laboratorioiden erikoisosaaminen ja paikallisuus haluttiin säilyttää, mutta toimintoja yhtenäistää ja virtaviivaistaa. Tämän edellytyksenä oli laboratorioiden yhteinen, mutta kaikkia laboratorioita parhaalla mahdollisella tavalla palveleva LIMS järjestelmä. Laboratorion tiedonhallintajärjestelmän uudistamisen kumppaniksi valittiin Software Point, jonka kanssa sovittiin projektin toteuttamisesta LabVantage LIMS tuotteen tuolloin pilotointivaiheessa olleen LabVantage Express versioon pohjautuen.

Kolme tärkeintä tavoitetta, jotka LIMS:ltä vaadittiin

Jo alussa, LIMS järjestelmälle asetettiin 3 tärkeää tavoitetta:

  • LIMS järjestelmä oli oltava kaikkien toimipisteiden yhteinen jaettu ja keskitetty järjestelmä, mutta siten, että näytetietoja ja tilauksia voidaan kirjata halutulle toimipisteelle.
  • LIMS:n käyttäminen oli onnistuttava, niin laboratoriosta, kuin kentältä. Näin analyysi- ja näytetietojen hallitseminen onnistuu paikasta riippumatta.
  • LIMS järjestelmää on oltava mahdollista kehittää toimintojen laajentuessa. LIMS järjestelmän oli kyettävä tarjoamaan mahdollisesti myöhemmin käyttöönotettavia erityistoimintoja, sekä tukemaan laajentumista tarjoamalla laboratoriotoiminnan seurantaa helpottavia visuaalisia raportointityökaluja.

Software Point ja LabVantage Express on innolla mukana tukemassa tietojärjestelmän osalta Ahma ympäristön laajentumista ympäristöanalytiikan edelläkävijäksi.

Lue lisää Ahma ympäristön kotisivuilta