Helsingin Biopankki valitsi LabVantage tiedonhallintajärjestelmän

Wednesday, March 8, 2017

Kuva: Markus Sommers

Read in English

Helsingin Biopankki valitsi LabVantage tiedonhallintajärjestelmän

HUS:n omistama Helsingin Biopankki on valinnut LabVantage tiedonhallintajärjestelmän biopankin näytteiden ja näytteisiin liittyvien tietojen sekä näyteluovutusten hallintaan. Helsingin Biopankki toimii Helsingin Meilahden kampuksella, jossa tehdään kansainvälisesti tunnettua huipputason lääketieteellistä tutkimusta.

Helsingin Biopankki kerää, säilyttää ja luovuttaa biologisia näytteitä ja näytteisiin liittyviä terveystietoja lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Helsingin Biopankkiin kerätään potilasnäytteitä Suomen suurimman sairaanhoitopiirin ja erikoisvastuualueen alueelta. HYKS erva kattaa yli 1,9 miljoonaa asukasta. Tämän lisäksi biopankkiin voidaan tallettaa olemassa olevien näytekokoelmien ja tulevien tutkimushankkeiden näytteitä. Biopankissa tullaan käsittelemään kymmeniä tuhansia näytteitä vuosittain.

Tavoitteena on luoda sujuva ja parhaalla mahdollisella tavalla Helsingin Biopankin toimintoja tukeva tiedonhallintajärjestelmä keskeiseksi osaksi biopankin tiedonhallinnan kokonaisuutta. Siltä odotetaan vakaata suorituskykyä ja sujuvaa datan käsittelyä tietomäärän kasvaessa ja monimutkaistuessa.

LabVantage tiedonhallintajärjestelmän kolme Helsingin Biopankille tärkeintä saavutettavaa hyötyä ovat:

  • Tukea näytekeräys- ja jatkojalostusprosessia sujuvoittaen biopankin työntekijöiden työtä
  • Hallinnoida näytteiden ja niihin liittyvien tietojen koko elinkaarta varmistaen toiminnan ja tiedon luotettavuus
  • Yhdistää eri tietolähteistä saatava monimuotoinen data ja metatieto näytetietoon parantaen näytekokoelman hyödyntämismahdollisuuksia ja kasvattaen sen arvoa

 

Lisätietoja:

 

Tutustu Helsingin Biopankki

Lue lisää LabVantage Biobanking