Utnyttjande av data i det dagliga laboratoriearbetet

Friday, September 18, 2015

Read the story in English here

FRÅN HANTERING AV INFORMATION FÖR LABORATORIER TILL HANTERING AV ARBETET

Del 1: Utnyttjande av data i det dagliga laboratoriearbetet

Laboratoriedata är, förutom laboratoriepersonalen, laboratoriets mest värdefulla tillgång. Fram till och med idag har begreppet informationshantering för laboratorier handlat endast om hantering av data, fokus på kvalitet, spårbarhet och säkerhet vid arkivering.  

Nu är vi på väg att börja en ny era kring hanteringen där data inte bara hanteras, utan även effektivt utnyttjas för att hjälpa laboratoriepersonalen att förbättra sitt eget arbetssätt, och för att stödja verksamhetsplaneringen.  

Tänk om du kunde få bättre kontroll över ditt dagliga arbete i laboratoriet genom att utnyttja information i ditt LIMS för att:

  • Med ett enkelt knapptryck visa visuella arbetslistor över dina mest brådskande prover
  • Visa visuella arbetslistor över prover som väntar på att analyseras med ett speciellt instrument
  • Skapa visuella arbetsflöden steg för steg för laboratoriets rutinuppgifter, detta som en hjälp att utföra rutinuppgifterna – även då analytikern gör snabba ändringar
  • När du loggar in i LIMS, visa utvalda laboratoriedata som är särskilt viktiga för ditt arbete

Hur utnyttjar du data i ditt dagliga laboratoriearbete? Dela dina erfarenheter med oss!

Tags: 

Add new comment