Riitta Pehkonen Suomen ympäristökeskus – LIMS uranuurtaja

Tuesday, February 16, 2016

Read in English

Meillä oli ilo haastatella pitkäaikaista asiakastamme ja LIMS-vaikuttajaa Riitta Pehkosta Suomen ympäristökeskuksesta. Riitalla on asiantuntemusta ja kokemusta LIMS:stä ja laboratorioiden sähköisen tiedonhallinnan kehittämisestä 18 vuoden ajalta. Kiitämme häntä ja Suomen ympäristökeskusta erinomaisesta yhteistyöstä kaikkina näinä vuosina ja toivotamme Riitalle tämän blogin myötä mukavia eläkepäiviä.

Aikansa digitaalinen kärkihanke

Alueellisten ympäristökeskusten, joita oli aikoinaan 12, käytössä oleva näytetietojärjestelmä oli teknisesti vanhentumassa 1990-luvun lopulla. Samaan aikaan Suomen ympäristökeskuksella oli tarve hankkia kaupallinen laboratorion tiedonhallintajärjestelmä (LIMS) korvaamaan paperi- ja tiedostopohjaiset tallennuskäytännöt. Ympäristöministeriön asettama esiselvitystyöryhmä ehdotti yhteistä laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmää hankittavaksi. Tavoitteena oli luoda näytteenottotoimintaa tukeva järjestelmä, jossa tallennettu tieto siirtyisi sähköisesti tietojärjestelmästä toiseen. Tämä oli hyvin poikkeuksellista ympäristötutkimuksen alalla vuonna 1998. SYKE oli luomassa vuosia aikaansa edellä olevaa laboratorion tiedonhallintajärjestelmää. Hankinta toteutettiin jo tuolloin digitaalisena kärkihankkeena tämän päivän termeillä ilmaistuna.

Kohtalo puuttuu peliin

Riitta Pehkonen oli opiskellut Oulun yliopistossa kemiaa pääaineenaan. Ollessaan määräaikaisessa työsuhteessa alueellisessa ympäristökeskuksessa vuoden 1996 alussa hän osallistui Oulussa ympäristöhallinnon laboratoriopäiville. Päivillä keskusteltiin LIMS-esiselvityshankkeen perustamisesta, joka herätti myös Riitassa kiinnostusta LIMS-järjestelmiin. Vaikka Riitta ei ollut mukana esiselvitystyöryhmässä, Riitta palkattiin SYKEen 1998 ensin valmistelemaan LIMS-projektia ja sen jälkeen hän aloitti projektipäällikkönä.

SYKE LIMS – aikaansa edellä

Projekti oli haasteellinen jo pelkästään kokonsa vuoksi. 13 tuotantokantaa, noin 200 käyttäjää useilla eri paikkakunnilla, sekä käyttäjien erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittaminen loivat haasteita. Vaativinta oli kuitenkin näytteenottosuunnitelman luominen LIMS-järjestelmään. Tällaista ei oltu aikaisemmin toteutettu sähköisessä muodossa kaupallisissa LIMS-järjestelmissä, mutta sen tarve oli ilmeinen. Näytteenottosuunnitelmasta tulostettava näytteenottolomake kertoi tarkasti mitä näytteitä otetaan, mistä syvyydestä ja mihin laboratorioon pullot lähetetään. Kun näyte oli haettu, seurasi näytteen sekä myöhemmin analyysitulosten kirjaus LIMSiin. Näytteenottosuunnitelman tuoma automaatio on saanut valtavasti positiivista palautetta käyttäjiltä. ”Jos se kaikki tieto haettaisiin manuaalisesti, niin huh huh”, totesi Riitta. LIMS-pilottiprojekti kesti 4 kk vieden monet illat ja joskus jopa yöt, jotta se saatiin tehtyä laaditussa aikataulussa. Riitta ihmettelikin, ”miten noin lyhyessä ajassa saimme tehtyä noin paljon”.

Riitan opit projektinhallintaan

  1. Projektityöskentelystä - Pidä projektiryhmäsi pienenä, mutta ota mukaan keskeiset tahot. Jos projektiryhmä kasvaa yli 10 hengen, asiat alkavat viivästyä.
  2. Päätöksenteosta – Päätökset on tehtävä. Jos et saa vastausta kysymykseesi asettamaasi takarajaan mennessä, keskustele hetki itsesi kanssa ja päätä itse.
  3. Vääristä päätöksistä – Kun huomaat tehneesi väärän päätöksen, mieti kuinka korjata tilanne, sillä kaikkea et voi lähteä tekemään alusta.
  4. Aikatauluista – Kun aloitat jotain, niin pidä aikataulusta kiinni.
  5. Toimittajasuhteesta – Vaadi toimittajalta rehellisiä vastauksia. Haluat tietää onko idea järkevä, et niinkään, onko se mahdollinen.
  6. Pitää ymmärtää mitä ei ymmärrä. Löydä organisaatiostasi henkilöt, joilta kysyä neuvoa.

Eläkeajan projektit

Riitta on ollut erinomainen LIMS-projektipäällikkö, mutta eläkkeelle hän suuntaa ilman projektisuunnitelmaa. Lapissa, perheen ostamalla mökillä Karhukodalla, Luoston tunturimaisemissa on ollut hyvä irroittautua työelämän hektisestä menosta. Luoston omaleimainen rauha, monipuoliset tapahtumat ja upeat luonnonnäytelmät revontulineen ovat saaneet koko perheen pauloihinsa ja siellä on vietetty lomia jo 25 vuoden ajan. Sinne Riitta suuntaa, nauttimaan kaamoksen sinisistä hetkistä. Pitkään haaveena ollut tähtitieteen harrastus toteutuu nyt, kun siihen on aikaa ja erinomainen paikka.

Riitta Pehkonen

Kuka: Erikoissuunnittelija, Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus, eläkkeellä 1.4.2016 lähtien
Syntynyt: Kalajoella
Asuu: Oulussa
Perhe: Puoliso Ahti Pehkonen, kolme aikuista poikaa eri puolilla Suomea, yksi lapsenlapsi
Koulutus: FM kemia, Oulun yliopisto, pedagoginen pätevyys 2004, tietoteknisiä opintoja
Ura SYKE:ssä1998-2016: 
LIMS-projektin valmistelu, projektipäällikkö, LIMSin koordinointi, 1998-1999, 1999-2001, 2002-2016
Ympäristöhallinnon laboratorioverkon ohjausryhmän sihteeri ja työryhmien jäsen 2005-2009
Epäorgaanisen ja orgaanisen vesikemian standardisointityöryhmien sihteeri 2007-2014

Keskeiset LIMSiin ja laboratorioverkon työskentelyyn liittyvät julkaisut:

Kuvia Luostolta: Ahti Pehkonen ja Tommi Pehkonen

      

 

Kirjoittaja:

Kirsti Mäkiniemi, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö