Mikä ihmeen LIMS?

Friday, August 5, 2016

Laboratoriomaailmassa törmää usein lyhenteeseen LIMS. Mitä se tarkoittaa? Miten se voi auttaa laboratorion toiminnassa?

LIMS on lyhenne englanninkielisistä sanoista Laboratory Information Management System. Suomeksi se on siis järjestelmä (= system) laboratorion (= laboratory) tiedonhallintaan (= information management). Laboratorion tieto on henkilöstön lisäksi sen arvokkainta pääomaa. Tietoa kertyy muun muassa asiakkuuksista, näytteistä, analyyseistä, menetelmistä, laitteista, laadunvarmistuksesta sekä raportoinneista että laskutuksista. LIMS:n avulla voidaan hallinnoida kaikkea tätä tietoa huomioiden tiedon laatu, jäljitettävyys, saatavuus ja tietoturvallisuus. LIMS:n sisältämää tietoa voidaan helposti hyödyntää jokapäiväisessä laboratoriotyössä, toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.  Lisäksi moderni LIMS tarjoaa mahdollisuuden asiakasrajapinnan luomiseen ja integroitumiseen muihin järjestelmiin. LIMS tukee sekä laboratoriohenkilöstön että johdon työtä.

LIMS siis auttaa laboratorion toiminnassa, koska sen avulla voidaan:

  • kerätä laboratorion tietoa yhteen tietokantaan
  • automatisoida rutiineja ja tiedon siirtoa
  • seurata töiden etenemistä
  • tukea laadunvarmistusta ja toteuttaa jäljitettävyyttä
  • jakaa tietoa ja parantaa sisäistä tiedonkulkua
  • saada työkaluja töiden suunnitteluun ja resurssointiin
  • tarjota asiakkaalle sähköinen rajapinta
  • saada työkaluja laboratorion tärkeimpien tunnuslukujen seurantaan.

LabVantage LIMS ja Software Point tarjoaa laboratoriolle hyvän sisäisen pilven!

Ota yhteyttä ja keskustellaan laboratoriosi LIMS tarpeista.

Mervi Tabell, Myyntipäällikkö

Tags: 

Add new comment